Vymenovanie za experta agentúry AVEPRO | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Vymenovanie za experta agentúry AVEPRO

Po konzultácii s Kongregáciou pre katolícku výchovu agentúra  pre evaluáciu a zvyšovanie kvality cirkevných univerzít a fakúlt pri Svätej stolici (AVEPRO) menovala 14. apríla 2016 za experta na hodnotenie kvality doc. ThDr. Andreja Filipka, SJ, PhD., vedúceho Katedry systematickej teológie Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.
Prezident agentúry AVEPRO Fr. Franco Imoda SJ ho touto úlohou poveril na päť rokov.