Záverečné práce | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Záverečné práce

Študent si môže zvoliť vlastnú tému, alebo si môže vybrať tému z ponuky fakulty, ktorá bude zverejnená v termíne stanovenom harmonogramom štúdia.

V prípade vlastnej témy študent musí osloviť pedagóga, ktorý bude ochotný túto tému zastrešiť a v určenom čase aj zverejniť.

Zoznam tém záverečných prác budú zverejnené v systéme MAIS v rozhraní študenta pod položkou Záverečná práca.

Prvý krok enlightened

Vyberte si zo zoznamu tému a prihláste sa podľa pokynov, ktoré sú uvedené v MAISE pod položkou Výber zadania záverečnej práce. (Pri zadaní akademického roka je nutné vybrať akademický rok, v ktorom bude práca obhájená).

Druhý krok mail

Vyplňte prihlášku a v určenom čase odovzdajte na študijnom oddelení:

Nahrávanie záverečných prác do systému Evidencie záverečných prác (EZP)

 

Pod Stránky o systéme EZP na Trnavskej univerzite v Trnave (informácie o prihlasovacích údajoch, príručky, FAQ, ...) je k dispozícii manuál, ako postupovať pri nahrávaní záverečnej práce do EZP.

(Licenčná zmluva len pre tých, ktorí nenahrávajú záverečnú prácu do EZP)

Licenčná zmluva s možnosťou sprístupnenia

Vyhlásenie o poskytnutí práce bez možnosti sprístupnenia