Zimný semester 2020/2021 sa pre UTV neotvára | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Zimný semester 2020/2021 sa pre UTV neotvára

Dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity prof. Juraj Dolinský, PhD. a vedenie TF TU po zvážení všetkých okolností súvisiacich s epidemiologickými opatreniami  rozhodli, že sa zimný semester  v akademickom roku 2020/2021 pre štúdium na UTV neotvorí.