Konferencia s medzinárodnou účasťou O pohostinnosti 13.-14. október

Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna

Teologická fakulta TU v spolupráci s Patristickou spoločnosťou Českej republiky, Slovenskou patristickou spoločnosťou a Slovenskou spoločnosťou pre katolícku teológiu organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna: 

Konferencia Interpretácia hlavných pilierov konštitúcie Gaudium et Spes


Katedra systematickej teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity Vás pozýva na konferenciu s názvom "Interpretácia hlavných pilierov konštitúcie Gaudium et spes", dňa 7.10.2016 (8.00 - 12.30h) v aule TF TU, Kostolná 1, Bratislava.
Program konferencie
 

Milosrdenstvo a spravodlivosť v Biblii

19. septembra 2016 sa pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2016/17  konala prednáška Michaela Kolarcika SJ, rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme.

Názov prednášky: ROK MILOSRDENSTVA - Milosrdenstvo a spravodlivosť v Biblii.

 

 

Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna


Teologická fakulta TU v spolupráci s Patristickou spoločnosťou Českej republiky, Slovenskou patristickou spoločnosťou a Slovenskou spoločnosťou pre katolícku teológiu organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna:
Kazateľ - Príslovia - Pieseň piesní

Konferencia sa koná v dňoch 22.9. od 10.00h do 18.00h a 23.9. od 8.30h do 15.00h na 

Sprevádzanie rodín vychovávajúce deti s Downovým syndrómom

Už tradičná efektívna študentská prax bola tento rok zameraná na konkrétnu cieľovú skupinu. V Čičmanoch počas tretieho júnového víkendu zorganizovala Teologická fakulta Trnavskej univerzity intenzívny tréning pre svojich študentov študijného programu Náuka o rodine. Počas troch dní študenti a pedagógovia pripravili program pre šesť rodín, ktoré majú dieťa s Downovým syndrómom.

Bodka za akademickým rokom

Pozvánka

Prezentácia Stručného katolíckeho teologického slovníka

Pozvánka na prezentáciu

Vymenovanie za experta agentúry AVEPRO

Po konzultácii s Kongregáciou pre katolícku výchovu agentúra  pre evaluáciu a zvyšovanie kvality cirkevných univerzít a fakúlt pri Svätej stolici (AVEPRO) menovala 14. apríla 2016 za experta na hodnotenie kvality doc. ThDr. Andreja Filipka, SJ, PhD., vedúceho Katedry systematickej teológie Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.
Prezident agentúry AVEPRO Fr. Franco Imoda SJ ho touto úlohou poveril na päť rokov.  

Konferencia "Sprevádzanie v sociálnej práci" priniesla skúsenosti zo zahraničia

Medzinárodná konferencia prebiehala v priestoroch Teologickej fakulty vo štvrtok, 19. mája 2016. Hlavnú časť programu tvorili vystúpenia troch zahraničných prednášajúcich, ktorí predstavili skúsenosti s implementáciou a využívaním counselingu v USA, Taliansku a Maďarsku.

Pages