Skočiť na hlavný obsah
Anonymous
27.03.2023

Biblické korene ekologickej krízy

V rámci Dňa otvorených prednášok, v pondelok 27. marca, sa návštevníci fakulty mohli zúčastniť na vybraných rozvrhových hodinách. Sme radi, že sme mohli záujemcom  ponúknuť aj odbornú prednášku pozvaného hosťa, biblistu prof. Dubovského. Jeho prednášku doplnil biblista prof. Luigi Santopaolo z Neapolskej univerzity, ktorý hovoril o apokalyptickej literatúre.

Prof. Peter Dubovský je slovenský jezuita. Pôsobí na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. S Teologickou fakultou Trnavskej univerzity spolupracuje na viacerých projektoch, zameraných na biblické komentáre. Pri príležitosti tohtoročného Dňa učiteľov bola rektorom Trnavskej univerzity udelená cena Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti.