Skočiť na hlavný obsah

Informácie pre študentov

                                                 

Semester New 8                                             

NOVOPRIJATÍ ŠTUDENTI POZOR: Registrácia do IDM je povinná!

                                                * * * * * * *

14 Sept 2023 o 17.30 Ako komunikovať, aby sme si navzájom porozumeli

                                               * * * * * * *

21 Sept 2023 o 10.00 Voices from Women Leaders In Higher Education: Successes and Challenges Aula FF TU Trnava

                                              * * * * * * *

26 Sept 2023 od 13.00 MINIFESTIVAL PRÍLEŽITOSTÍ organizovaný TRUNIverzitnou Študentskou Radou

                                              * * * * * * *

28 Sept 2023 o 9.00 Náboženstvo v kyberpriestore  Aula PdF TU, Univerzitné nám. Trnava 

                                              * * * * * * *

 Štvrtok 28.9.2023 Študijné oddelenie z organizačných dôvodov ZATVORENÉ  

                                              * * * * * * *                                                                                                    

12 -13 Okt 2023 International Colloqium "State as the Owner of Education"

                                              * * * * * * *   

omse8

 

                             

________________________________________________________________

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

 

Vedúca štud.oddelenia    PhDr. Ľuba Žaloudková

Referentka štud. odd.      Bc. Sára Čambalová     

 

Úradné hodiny ŠO (mimo prázdnin):

Utorok    9:00 - 11:00 / 13:00 - 15:00

Štvrtok    9:00 - 11:00  

Využite aj schránky na vchode (24/7) + vrátnici (12/5), mail, poštu

 

Kontakt: 

Email  tf_o_stud [at] truni.sk  

Fon    +421 2 527 754 12

 

 

_____

 

"Hlupák má vždy jasno, inteligent hľadá. Kto sa pýta, hľadá" 
Prof.PaedDr.ThDr.MUDr.et MUDr.Jaroslav Maxmilián Kašparů PhD. Dr.h.c.