Skočiť na hlavný obsah

Informácie pre študentov

Fakultné sv. omše cez skúšky a prázdniny NIE SÚ.

 

Úradné hodiny študijného oddelenia mimo prázdnin:

Utorok  9:00 - 11:00         13:00 - 15:00 

Štvrtok  9:00 - 11:00

Využite aj schránky na vchode a pri vrátnici; fon; podateľňu; mail; poštu.

 
Kontakt:

Kostolná 1 P.O.BOX 173

814 99 Bratislava

+421 2 527 754 12

lubomira.zaloudkova [at] truni.sk

 

"Chytrý človek nájde najlepšie vzdelanie na cestách" J.W.Goethe