Skočiť na hlavný obsah

Informácie pre uchádzačov

Priateľská atmosféra v centre mesta

Štúdium na fakulte je určené pre každého, kto sa chce rozvíjať intelektuálne aj spirituálne. Uchádzači si môžu vybrať z dvoch študijných programov.

Katolícka teológia pripravuje študentky a študentov v oblasti filozofie, teológie a ich praktických aplikáciách pre ďalšiu akademickú prácu, pomáhajúce profesie alebo pastoračnú prax. Rehoľníci sa na fakulte pripravujú na svoju kňazskú službu.

Druhým programom je counseling - sprevádzanie v rôznych životných situáciách. Cez sebapoznanie a metódy nedirektívneho rozhovoru získava budúci sociálny pracovník špecializáciu na pomoc pri riešení záťažových situácií.

Absolventi našej fakulty sa uplatňujú v kňazskej službe, pracovníci v kresťanských, rozvojových a humanitárnych organizáciách, učitelia, ako vedeckí pracovníci, či sociálni pracovníci. Nadobúdajú osobitné kompetencie pre prácu s mládežou, rodinami, seniormi a ľuďmi so špecifickými potrebami. Učia sa myslieť, hľadať odpovede na aktuálne otázky, riešiť problémy a argumentovať a interpretovať. Taktiež otvorene a s rešpektom komunikovať s ľuďmi rôznych kultúr a národov.

Tradícia otvorená premýšľaniu

Teologická fakulta Trnavskej univerzity pokračuje v päťsto ročnej jezuitskej tradícii vzdelávania. Za posledných 25 rokov na nej úspešne zavŕšilo štúdium viac než 1200 absolventov. V prostredí slobody a kritického myslenia kladie dôraz na celostný rozvoj študenta.

 

 

Viac o možnostiach štúdia - na troch stupňoch a dvoch študijných programoch

Informácie o prijímacom konaní - predĺžený termín podávania prihlášok do 10. júna 2023

 

 

„Prvým krokom na ceste ku šťastiu je učiť sa.“ Dalai Lama