Skočiť na hlavný obsah

Časopis Studia Aloisiana je recenzovaný časopis vydávaný Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. Vychádza dvakrát ročne a dáva priestor štúdiám s interdisciplinárnym výskumom v oblatiach napr.: politických vied, sociológie, filozofie, teológie, histórie. 

ISSN 1338-0508

Studia Aloisiana je evidovaná v databázach:
ERIH PLUS
ZDB
CEEOL
EBSCOhost

 

PDF súbory časopisu

Studia Aloisiana roč. 14, rok 2023, č. 1

Štúdie
Radomír Sabol: Nové poznatky o niekdajšom prikostolnom múzeu v Marianke
Mária Spišiaková: Existenciálny význam smrti
Milan Hrabovský: Kostlivec v skrini: genealogický význam slova rasa
Oľga Gavendová: Individuálna sloboda a spoločné dobro z pohľadu Jacqua Maritaina

Správy
Zuzana Svobodová, Andrea Blaščíková: Josef Zvěřina a teologie agapé

 

Studia Aloisiana, roč. 13, rok 2022, č. 2

Štúdie
Vojtěch Šimek: Násilí, řeč a společné dobro v podání Roberta Spaemanna
Vincenzo Salerno, Andrea Mattia Marcelli: Genealogy of Christian Leadership: The Role of Pastoral Care in Educating Communities
Matúš Sýkora: Problém periférie, podľa pápeža Františka, v kontexte koncepcie pólového protikladu Romana Guardiniho

Recenzie
Milan Urbančok: Jan Polák: Krása na prodej? Historické, antropologické a etické aspekty estetické chirurgie

Správy
Andrea Blaščíková: Inšpirácie z konferencie Náboženská a etická výchova a katechéza

 

Studia Aloisiana, roč. 13, rok 2022, č. 1

Štúdie
Milan Hrabovský: Od Imago Dei k Übermensch: od Bohom stvorenej bytosti k „produktu čistej biológie“
Zuzana Svobodová: Unum – verum – bonum v Komenského metafyzických spisech v komparaci s cestou k obrazu Trojice v Augustinově díle De civitate dei a pohybem existence u Jana Patočky
Stanislava Bönde Gogová: Pominuteľné a večné. O prezentácii kultúrneho dedičstva a kresťanskej tradícii tribečského spoločenstva
Anna Dudová: Model pastorace mládeže inspirovaný exhortací Christus vivit

Recenzie
Mária Spišiaková: PLZÁK, Michal a VOPÁLENSKÁ, Lucie: Pro smrt uděláno

Správy
Mária Spišiaková: Informácia o novom medziodborovom časopise Theology and Philosophy of Education

 

Archív časopisu 2010 - 2021 (samostatná stránka)