Skočiť na hlavný obsah
TFTU
22.01.2024

Univerzita tretieho veku 2023/24 - rozvrh pre letný semester

Na Teologickej fakulte prebieha vzdelávanie aj formou Univerzity tretieho veku (UTV).

Počas troch rokov sa študenti venujú Svätému písmu a systematickej teológii. 

Okrem trojročného štúdia ponúkame aj jednoročné špecializácie.

Aj tento akademický rok pokračujú prednášky katolíckej teológie v maďarskom jazyku.

 

Rozvrh - letný semester 2023/2024

1. ročník - katolícka teológia

2. ročník - katolícka teológia

3. ročník - katolícka teológia

 

Špecializácie 

Kresťan v dnešnom svete (prihláška)

Duchovné cvičenia 

Teológia kresťanského východu 

 

Program prednášok v maďarskom jazyku 

Program maďarského UTV

 

Na Univerzitu tretieho veku sa každý rok môžu hlásiť záujemci starší ako 40 rokov.

Prihlášky je potrebné poslať na adresu:
Teologická fakulta TU, Kostolná 1, P. O. Box 173,
814 99 Bratislava.
alebo mailom na: miroslava.fabianova [at] truni.sk

Poplatok za štúdium: 45 € na jeden akademický rok.
IBAN: SK 13 8180 0000 0070 00241236
Variabilný symbol: 7104000600
Špecifický symbol: 49906
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre prijímateľa napíšte: vaše meno – UTV – online štúdium

 

Informácie o štúdiu na UTV:

Ing. Miroslava Fabiánová
tel.:  02/52 77 54 31
e-mail: miroslava.fabianova [at] truni.sk

 

Príhovor dekana 

Dámy a páni,

niekedy máme dojem, že v prostredí zla alebo prázdnoty, ktoré vnímame okolo nás a niekedy aj v nás, veľmi chýba niečoho také ako obetavosť, priateľstvo alebo láska. Pritom napriek všetkému vnútorne vieme, že sa môžeme mýliť a niečo veľmi pekné nás niekedy prekvapí, a to možno práve tam, kde by sme nič nečakali... V súvislosti s tým bývame schopní vnímať svet s väčšou vďačnosťou, nádejou a máme väčšiu chuť do života. Stáva sa potom, že nám prestane stačiť kolobeh práce, nákupov, obliekania sa, cestovania, jedenia, pitia a vynášania smetí, či striedania nudnej jednotvárnosti a jej zaháňania, a že nás napadne hľadať zmysel, pre ktorý by sme žili...

Toto hľadanie sprevádzajú mnohé otázky. Čo sa vlastne deje? Aký to má celé zmysel? Aké to má súvislosti? Čo s tým urobíme? Nevyprchá táto vôňa života spolu s odsýpajúcimi sa zrnkami času? A vtedy, keďže náš zrak žiadnu odpoveď pod nami dole nenájde, mimovoľne sa pozrieme aj hore, kdesi vysoko nad náš dom, záhradu, rad známych, nad našu prácu, zábavu, starosti a dokonca i nad bolesť. Začíname vidieť tieto veci v inom svetle a možno im viac rozumieť a vážiť si ich. Stávame sa tiež často paradoxne neistejšími... áno, ale tam, kde nás predtým slepá istota pripravovala o vznešenú citlivosť k druhým a o dar pocitu vďačnosti za pomoc, o ktorej vieme, že ju skutočne potrebujeme od iných.

Chceme tiež viac hľadieť hore. Hore sa však nikdy nedá hľadieť očami, ale len srdcom, ktoré je podstatou a  stredom nášho prežívania. Štúdium na Univerzite tretieho veku na teologickej fakulte je hľadaním poctivých a pravdivých odpovedí na rôzne dôležité otázky života. Nerobí sa to pre pokrok v kariére ani pre pracovné výhody. Ak veľká časť sveta v  tomto dnes zlyháva, práve táto ponuka je iná...

Marek Šmid, dekan teologickej fakulty