Skočiť na hlavný obsah
jozef.zuffa
03.02.2023

Counselingová konferencia: návraty&odchody

Dvojdňová online konferencia (27.-28. januára) okrem prezentovania nových poznatkov v oblasti counselingu sieťovala zúčastnených odborníkov z celého sveta (napr.: USA, EU, Izrael, Ukraina, Kazachstan, ...).

Vedeckú konferenciu s názvom Counselingová konferencia: návraty&odchody organizovali Univerzity of central Florida (UCF) a a American Counseling Association. Z našej fakulty sa online podujatia aktívne zúčastnilo sedem pedagógov (PDF program). Ich spoločná prezentácia vedeckého príspevku mala názov: Nový študijný program counselingu-profesionálneho sprevádzania na Slovensku ako súčasť zlepšovania sociálneho systému v Európe.

Osobitne bola potešujúca správa od organizátorov po ukončení konferencie: „Vaša panelová prezentácia na konferencii na nás urobila veľký dojem! Bola mimoriadne informatívna a pútavá."

 

 

Trnavská univerzita spolupracuje s University of Central Florida od roku 2017. Pre Teologickú fakultu bola táto spolupráca kľúčová pri vývoji nového profesne orientovaného študijného programu Counseling-profesionálne sprevádzanie, ktorý bol po úspešnej akreditácii otvorený v akademickom roku 2022/2023.

Práve táto spolupráca zohrala dôležité kritérium pri kladnom hodnotení realizovaných aktivít na fakulte Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).

 

Ďalšie výstupy spolupráce Teologickej fakulty s Univerzity of Central Florida:

-  získanie zručností a know-how počas návštevy klinického centra Counselingu na UCF;

- vytýčenie nových oblastí spolupráce s partnerskými odborníkmi (Prof. W. Bryce Hagedorn, Prof. Gulnora Hudnley);

-  päť spoločných online prednášok pre študentov obidvoch partnerských univerzít (za TFTU 15 študentiek a študentov);

- poskytovaná supervízia pre pedagógov nového študijného programu Counseling (raz mesačne dr. Hundley pre 7 učiteľov TFTU)