Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

E-mail

Ladislav.csontosruni.sk

Vzdelanie

 

 

 

 

1970-1975 Prírodovedecká fakulta Komenského Univerzity v Bratislave Učiteľstvo pre stredné školy v kombinácii matematika - deskriptívna geometria

Katolícka teológia

1992 ThLic. Pápežská teologická fakulta sekcia Bobolanum vo Varšave,

1995 PhD. Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,

1997 doc. Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,

2001 profesor Cyrilometodějská teologická fakulta  Univerzity Palackého v Olomouci

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

 

(VEGA, KEGA, APVV...) VEGA 1/0217/08 Formy spirituality katolíkov, čo žijú v nesviatostnom manželstve-vedúci projektu

VEGA 1/0051/12Nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile-vedúci projektu

APVV 15–0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“ vedúci projektu

Najvýznamnejšie publikácie

 

 

AAA Ladislav Csontos: Faith and fidelity amidst trials /; 1. vyd. - Warszawa : Rhetos, 2014. - 174 s., [10,40 AH]. - ISBN 978-83-89781-81-9.

AAA Ladislav Csontos: The River from the Temple. 1. vyd. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, 2019. - 153 s., [8,41 AH]. - ISBN 978-83-952410-4-8

AAA Ladislav Csontos: Watersource from the Rock. 1st ed. - Warszawa : Collegium Bobolanum, 2021. - 263 s. ; [11,12 AH]. - ISBN 978-83-959422-5-9.

AAB Gloria Braunsteiner, Krzysztof Trębski, Ladislav Csontos: Obnovená teológia manželstva a rodiny. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2019. - 129 s., [6,84 AH]. - ISBN 978-80-8191-228-3.

ADC Rastislav Bednárik, Ladislav Csontos, Jozef Žuffa.
 Time as a basic factor of the development of family relationships in Slovakia / In: Journal for the Study of Religions and Ideologies. - ISSN 1583-0039. - Vol. 19, no. 56 (2020), p. 3-16. CCC.

Členstvo v komisiách

 

 

 

Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave

Vedecká rada Teologickej fakulty TvU,

Vedecká rada Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Vedecká rada Cyrilometodějská teologická fakulta  Univerzity Palackého v Olomouci

Redakčná rada Studia Thelogica Olomouc

Redakčná rada Viera a život Trnava

Jazykové znalosti

 

 

 

Ruský jazyk  - pokročilý

Taliansky jazyk- pokročilý

Nemecký jazyk - pasívne

Anglický jazyk - mierne pokročilý

  VUPCH
  VTC