Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

Mgr. Ing. Mária Spišiaková, PhD.

E-mail

maria.spisiakova [at] truni.sk

Vzdelanie

 

 

 

 

1980 – 1985 Inžinierske štúdium EF SVŠT v Bratislave

2004 – 2007 bakalárske štúdium TFTU v Bratislave

2007 – 2009 magisterské štúdium TFTU v Bratislave

2009 – 2012 doktorandské štúdium TFTU v Bratislave

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

 

Projekt Christian Philosophy in Central and Eastern Europe (ID 443.20132321/21885) na FF KU v Ružomberku, 2014 – 2017

Odborné preklady vatikánskych teologických dokumentov

Najvýznamnejšie publikácie

 

 

Prirodzenosť náboženského myslenia. In: Studia Aloisiana, roč. 10, č. 3 (2019), s. 21-42. ISSN 1338-0508                                                       

K otázke ženskej identity. In: Studia Aloisiana, roč. 9, 2/2018. Bratislava: Teologická fakulta TU, 2018, s. 5 – 22.

ROJKA, Ľ. – SPIŠIAKOVÁ, M.: Posmrtný život, zázraky a filozofický ateizmus. Úvod do filozofickej teológie. Druhý diel. Trnava : Dobrá kniha, 2015.ISBN 978-80-7141-943-3

Libertariánska sloboda a nereduktívna fyzikalistická koncepcia N. Murphyovej. In: Studia Aloisiana roč. 5, č.3 (2014). Bratislava: Teologická fakulta TU, 2014, s. 21– 37.

Sloboda ako základ obhajoby proti argumentom zo zla. In: GAVENDOVÁ, Oľga a kol.: Variácie na tému sloboda. Filozofické reflexie. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2012, ISBN  978-80-223-3072-5, s. 57 – 84.

                                                                                                                                                                     

Členstvo v komisiách

 

 

 

 

Jazykové znalosti

 

 

 

Taliansky, anglický jazyk - aktívne

nemecký jazyk - pasívne

  VUPCH