Skočiť na hlavný obsah
TFTU
01.06.2022

Nový dekan TFTU

Novým dekanom teologickej fakulty TU sa stal bývalý rektor Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Menovací dekrét mu 1.6.2022 v sídle fakulty v Bratislave odovzdal rektor prof. PaedDr. René Bílik, CSc.