Skočiť na hlavný obsah
TFTU
27.04.2022

prednáška Mgr. Jána Hrkúta, PhD

Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave si vám dovoľuje oznámiť, že dňa 27. apríla 2022 (streda) o 14.00 hod. sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Kostolná 1, Bratislava uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Jána Hrkúta, PhD. na tému Problém efektivity (oratio petitionis) v súčasnej diskusii filozofie náboženstva a obhajoba jeho habilitačnej práce Hypotéza o redukovateľnosti východiska dvoch druhov kresťanskej filozofie v odbore systematická filozofia.