Skočiť na hlavný obsah
Anonymous
05.04.2023

Prof. Ivanov: Dialóg medzi Ortodoxnou a Katolíckou cirkvou

Dňa 4. apríla 2023 sa na fakulte uskutočnila prednáška ortodoxného teológa a liturgistu Rev. Prof. Dr. Ivana Stoyanova Ivanova z Bulharska.

Prof. Ivanov je vedúcim katedry praktickej teológie na Sofia University "sv. Klimenta Ochridského" v Sofii a je aktívne zapojený do dialógu medzi Ortodoxnou a Katolíckou cirkvou. Jeho prednáška bola na tému: "Posvätné hudba, liturgia a sviatosti, vývoj a interpretácia." Prednáška bola v talianskom jazyku a simultánne prekladaná doc. Šimonom Marinčákom. Prednášky sa zúčastnili nielen študenti z teologickej a pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, ale aj muzikológovia a pedagógovia so svojimi študenti zo Štátneho konzervatória a Vysokej školy múzických umení. Hosťom prednášky bol aj ortodoxný kňaz Nikolaj Andonov, ktorý pastoračne pôsobí medzi bulharskými ortodoxnými veriacimi v Bratislave.