Skočiť na hlavný obsah
TFTU
24.06.2022

ThLic. PaedDr. Stanislav Orečný, doc. ThLic. Ing. Gabriel Farkas, PhD.

Na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave sa bude konať 24. 06. 2022 obhajoba dizertačných prác v študijnom odbore Teológia v študijnom programe Katolícka teológia v posluchárni P2. 

Obhajovať dizertačnú prácu bude: 

- o 9:00 hod. doktorand ThLic. PaedDr. Stanislav Orečný Zakorenení v Božom Slove, premenení Duchom Svätým. Reaktualizácia spirituality Spoločnosti Božieho Slova v 21. storočí., pod vedením prof. ThLic. Miloša Lichnera, D. Th., 

- o 14:00 hod. doktorand doc. ThLic. Ing. Gabriel Farkas, PhD.Existenciálna ekleziológia bl. Johna Henryho Newmana, pod vedením prof. Dr. theol. Glorie Braunsteiner, PhD.