Skočiť na hlavný obsah

Predseda odborovej komisie

prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD.

 

Tajomník odborovej komisie

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

 

Členovia odborovej komisie

PhDr. Ján Dubnička, PhD.

prof. PhDr. Sylvia Gáliková, PhD.

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.