Skočiť na hlavný obsah

Katedra kresťanskej filozofie zaisťuje pedagogickú činnosť a výskum v oblastiach dejín filozofie, logiky, etiky a metafyziky, epistemológie a filozofickej antropológie, filozofie kultúry, metodológie vied a vzťahu vedy a náboženstva. Spolupracuje na viacerých interdisciplinárnych vedeckých projektoch (Kega, Vega, APVV, Templenton, Metanexus). Zabezpečuje vyučovanie filozofických predmetov nielen pre študentov programu Kresťanská filozofia (Bc., Mgr.) a doktorandského štúdia Systematickej filozofie (PhD.), ale tiež pre programy Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie (Bc.), Katolícka teológia (Mgr. a PhD.) a Sociálna práca so zameraním na rodinu (Bc. a Mgr.).

 

Vedúci katedry

doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

 

 

Profesori

prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

odborné zameranie: logika, filozofia kultúry, filozofická antropológia

konzultačné hodiny: 9.30 - 11.30 (miestnosť 405)

publikačná činnosť, ladislav.csontos [at] truni.sk

 

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.

odborné zameranie: hermeneutika, stredoveká filozofia, sociálna filozofia

konzultačné hodiny: utorok 9.30 - 11.30 (miestnosť 403)

publikačná činnosť, rastislav.nemec [at] truni.sk

 

Docenti

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

odborné zameranie: filozofia vedy, filozofia prírody, epistemológia, vzťah vedy a náboženstva.

konzultačné hodiny: pondelok 13.00 - 14.15 (miestnosť kancelária prodekanov)

publikačná činnosť, miroslav.karaba [at] truni.sk

 

Odborní asistenti

doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

odborné zameranie: dejiny filozofie, metafyzika, filozofia umenia

konzultačné hodiny: utorok 16.40 - 17.40 / streda 17.30 - 18.30 (miestnosť 403)

publikačná činnosť, lukas.jenik [at] truni.sk

 

Ing. Mária Spišiaková, PhD.

odborné zameranie: filozofická teológia, kognitívne vedy, symbolická logika

konzultačné hodiny: utorok 13.15- 14.15 (miestnosť 403)

publikačná činnosť, maria.spisiakova [at] truni.sk

 

Asistenti

Mgr. Lenka Muržicová

odborné zameranie: pedagogika, didaktika filozofie

lenka.murzicova [at] ursula.sk

 

Doktorandi

Mgr. Pavla Minarovičová

odborné zameranie: semiotika, filozofia umenia

pavla.minarovicova [at] tvu.sk