Skočiť na hlavný obsah

Katedra kresťanskej filozofie zaisťuje pedagogickú činnosť a výskum v oblastiach dejín filozofie, logiky, etiky a metafyziky, epistemológie a filozofickej antropológie, filozofie kultúry, metodológie vied a vzťahu vedy a náboženstva. Spolupracuje na viacerých interdisciplinárnych vedeckých projektoch (Kega, Vega, APVV, Templenton, Metanexus). Zabezpečuje vyučovanie filozofických predmetov nielen pre študentov programov Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie (Bc.) a Katolícka teológia (Mgr. a PhD.), ale tiež pre študentov programu Counseling.

 

Vedúci katedry

doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

 

Profesori

prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

odborné zameranie: logika, filozofia kultúry, filozofická antropológia

konzultačné hodiny: 9.30-11.30 (miestnosť 405)

publikačná činnosť, ladislav.csontos [at] truni.sk

 

prof. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

odborné zameranie: filozofia vedy, filozofia prírody, epistemológia, vzťah vedy a náboženstva

konzultačné hodiny: pondelok 13.00-14.15 (miestnosť 403)

publikačná činnosť, miroslav.karaba [at] truni.sk

 

Docenti

doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

odborné zameranie: dejiny filozofie, metafyzika, filozofia umenia

konzultačné hodiny: utorok 12.45-14.15 (miestnosť 403)

publikačná činnosť, lukas.jenik [at] truni.sk

 

Odborní asistenti

Ing. Mária Spišiaková, PhD.

odborné zameranie: filozofická teológia, kognitívne vedy, symbolická logika

konzultačné hodiny: štvrtok 13.15-14.15 (miestnosť 403)

publikačná činnosť, maria.spisiakova [at] truni.sk

 

ODPORÚČANIE: Konzultačné hodiny je si vhodné dohodnúť via email.