Skočiť na hlavný obsah

Dekan

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

 

Prodekan pre sociálnu starostlivosť o študentov a vzdelávanie

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

 

Prodekan pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

 

Prodekan pre vedu a výskum, edičnú a vydavateľskú činnosť, projektovú činnosť a legislatívnú činnosť

doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, PhD.

 

Tajomníčka fakulty

Ing. Ľubica Kollárová

 

Predseda akademického senátu

doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.