Skočiť na hlavný obsah

Prijímacie konanie 2023/2024

Základné informácie

Termín odovzdania prihlášok na bakalárske štúdium v AR 2023/2024 je predĺžený do 30.04.2023

Termín odovzdania prihlášok na magisterské štúdium v AR 2023/2024 je predĺžený do 30.04.2023

Informácie o Prijímacom konaní na bakalársky stupeň 2023/2024

Informácie o Prijimacom Konaní na magisterský stupeň 2023/2024

V prijímacom konaní odporúčame vyplniť najskôr elektronickú prihlášku a po jej kompletnom vyplnení vytlačiť, podpísať a podať / poslať spolu s dokladmi uvedenými v "Informáciách o Prijimacom Konaní" na TF TU.

Výhoda ePrihlášky je prístup do akademického informačného systému, v ktorom si uchádzač(ka) môže sledovať stav svojej prihlášky počas celého cyklu prijímacieho konania.

Vstup: cez ľubovoľný internetový prehliadač – browser - odporúčaný je Firefox. V prehliadači povoľ cookies, okná, Java script. Pri prehliadačoch od Firefox 3.x; IE 7.x pridaj výnimku pre certifikát na tejto stránke. Pri prvom otvorení stránky MAIS prehliadač vypíše: Zabezpečené pripojenie zlyhalo. Dole treba odkliknúť. Potom: Pridať výnimku -- Získať certifikát -- Potvrdiť bezpečnostnú výnimku. Optimalizované pre IE 5.5 a vyššie, Firefox etc.

Pri ePrihláške na bakalársky ŠP Counseling zvoľ stupeň 1. PO“, prípadne pri filtrovaní vyberTeologická fakultaa zobrazia sa všetky ponúkané študijné programy.

Informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium v AR 2023/2024

Termin odovzdania prihlášok na doktorandské štúdium v AR 2023/2024 je 31.05.2023

Prijímacie konanie na doktorandský stupeň v odbore Katolícka teológia.

Témy dizertačných prác budú včas zverejnené.

Uchádzač o doktorandský študijný program si vyberie tému dizertačnej práce a kontaktuje školiteľa, ktorý tému zverejnil, či so sprevádzaním doktoranda a danou témou súhlasí. Kontakt na pedagóga je vo formáte: meno.priezvisko [at] truni.sk

 

Papierové prihlášky dostať v predajniach ŠEVT alebo na portáli MŠ SR:

Prihláška na štúdium na bakalárske štúdium

Prihláška na magisterské štúdium

Prihláška na doktorandské štúdium

 

Výsledky prijímacieho konania: