Skočiť na hlavný obsah

Prijímacie konanie 2023/2024

Základné informácie

Termín odovzdania prihlášok na bakalárske štúdium v AR 2023/2024 je 31.03.2023

Termín odovzdania prihlášok na magisterské štúdium v AR 2023/2024 je 31.03.2023

Prijímacie konanie na bakalársky stupeň 2023/2024

Prijímacie konanie na magisterský stupeň 2023/2024

V prijímacom konaní je možnosť využiť elektronickú prihlášku.                   Výhoda ePrihlášky je prístup do akademického informačného systému, v ktorom si uchádzač(ka) môže sledovať stav svojej prihlášky počas celého cyklu prijímacieho konania.

Vstup: cez ľubovoľný internetový prehliadač – browser - odporúčaný je Firefox 2.x, alebo vyššia verzia. V prehliadači je potrebné povoliť Cookies, Vyskakovacie okná, Java script. Pri nových prehliadačoch Firefox 3.x; IE 7.x) je potrebné pridať výnimku pre certifikát na tejto stránke. Pri prvom otvorení stránky MAIS prehliadač vypíše: Zabezpečené pripojenie zlyhalo. Dole treba odkliknúť. Alebo môžte pridať výnimku. Potom: Pridať výnimku -- Získať certifikát -- Potvrdiť bezpečnostnú výnimku. Optimalizované pre IE 5.5 alebo vyššie, Firefox

Pri ePrihláške na bakalársky ŠP Counseling zvoľte stupeň 1. PO“, prípadne pri filtrovaní vyberteTeologická fakultaa zobrazia sa všetky ponúkané študijné programy.

Informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium v AR 2023/2024

Termin odovzdania prihlášok na doktorandské štúdium v AR 2023/2024 je 31.05.2023

Prijímacie konanie na doktorandský stupeň v odbore Katolícka teológia.

Témy dizertačných prác budú včas zverejnené.

Uchádzač o doktorandský študijný program si vyberie tému dizertačnej práce a kontaktuje školiteľa, ktorý tému zverejnil, či so sprevádzaním doktoranda a danou témou súhlasí. Kontakt na pedagóga je vo formáte: meno.priezvisko [at] truni.sk

 

Papierové prihlášky dostať v predajniach ŠEVT alebo na portáli MŠ SR:

Prihláška na štúdium na bakalárske štúdium

Prihláška na magisterské štúdium

Prihláška na doktorandské štúdium

 

Výsledky prijímacieho konania: