Skočiť na hlavný obsah

Bratislava 24. apríla (TK KBS) Na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, so sídlom Bratislava sa dňa 23. apríla 2015 uskutočnilo v poradí už ôsme valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu (SSKT). Valnému zhromaždeniu predchádzala konferencia na tému Sväté písmo ako duša teológie na ktorej zaznelo 22 interdisciplinárnych prednášok.

 

Na Valnom zhromaždení došlo k voľbe nového predsedu SSKT, nakoľko stanovy združenia umožňujú byť v tejto funkcii len dve po sebe nasledujúce štvorročné obdobia. Za nového predsedu bol zvolený jeho doterajší výkonný tajomník Miloš Lichner SJ, dekan TF TU. Doterajším predsedom bol Cyril Hišem, dekan TF KU. Za nového tajomníka bol zvolený Vladimír Thurzo, dekan RK CMBF UK. Podpredsedami sa stali Janka Moricová prorektorka KU, Cyril Hišem, dekan TF KU a Inocent Szaniszló; revízorom Marek Petro, prodekan GTF PU.

 

SSKT bola zriadená Konferenciou biskupov Slovenska na 56. plenárnom zasadaní v Prešove 12. februára 2007 a založená na prvom ustanovujúcom zhromaždení dňa 18. mája 2007 v kňazskom seminári v Badíne za účasti diecézneho biskupa Rudolfa Baláža a prezidenta Európskej spoločnosti teológov Prof. Lievena Boeve, teológov a teologičiek pôsobiacich zväčša na slovenskej univerzitnej pôde.

Spoločnosť patrí do teologickej skupiny The European Society for Catholic Theology (ESCT).