Skočiť na hlavný obsah

Teologická fakulty Trnavskej univerzity ako apoštolské dielo jezuitskej rehole na Slovensku spolupracuje pri zabezpečovaní svojej pedagogickej, vedecko - výskumnej, publikačnej a ďalšej činnosti so Spoločnosťou Ježišovou vo svete, občianskym združením Priatelia Aloisiana a taktiež vydavateľstvom Dobrá kniha.

Z inicitatívy Spoločnosti Ježišovej na Slovensku a Teologickej fakulty TU s podporou KBS vznikla Slovenská spoločnosť pre katolícku teológiu a slovenská sekcia Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu (ESCT).