Skočiť na hlavný obsah

Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva

Katedra zabezpečuje formáciu študentov v oblastiach pastorálnej teológie, katechetiky, liturgiky, liturgickej hudby, homiletiky a kánonického práva. Pedagógovia a výskumní pracovníci sa venujú aj témam rozvoja farnosti, efektívnym pastoračným modelom v praxi a rozvoja duchovného sprevádzania.

 

VEDÚCI KATEDRY  

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D 

Kontakt: vlastimil.dufka [at] truni.sk

 

DOCENTI  

doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.

Odborné zameranie: teológia a spiritualita kresťanského východu

Konzultačné hodiny: podľa dohody so študentmi

Kontakt: simon.marincak [at] truni.sk

 

doc. Jozef Žuffa, PhD.

Odborné zameranie: pastorálna teológia, pastoračné a hodnotovo orientované plánovanie

Konzultačné hodiny: podľa dohody so študentmi

Kontakt: jozef.zuffa [at] truni.sk

 

ODBORNÍ ASISTENTI

 

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D 

Odborné zameranie: liturgika, liturgická hudba

Konzultačné hodiny: podľa dohody so študentmi

Kontakt: vlastimil.dufka [at] truni.sk

 

ThDr. ICDr. Remigiusz Piotr Górski OFM

Odborné zameranie: kánonické právo

Konzultačné hodiny: podľa dohody so študentmi

Kontakt: remigiusz.piotr.gorski [at] truni.sk

 

ThLic. Marek Heczei, PhD.

Odborné zameranie: katechetika, didaktika náboženstva, dogmatika

Konzultačné hodiny: podľa dohody so študentmi

Kontakt: marek.heczei [at] truni.sk