Skočiť na hlavný obsah

Katedra zaisťuje pedagogickú a výskumnú činnosť v oblastiach profesionálneho sprevádzania, členovia katedry spolupracujú na viacerých interdisciplinárnych vedeckých projektoch (KEGA, APVV, ERASMUS+). Katedra zodpovedá za výučbu nového študijného programu Counseling v študijnom odbore sociálna práca. 

     Viac o counselingu môžete nájsť tu.

Vedúci katedry

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

 

Profesori

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (konzultačné hodiny: streda 13:00 - 15:00)

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. (konzultačné hodiny: štvrtok 10:00 - 12:00)

prof. ThDr. MUDr. Ján Ďačok SJ, PhD.

 

Docenti

Mgr. Martin Šarkan, PhD.  univerzitný docent (konzultačné hodiny po predchádzajúcom dohovore: utorok 13:00 -15:00)

doc. ThLic. Krzysztof Trebski, PhD. (konzultačné hodiny: 16.03. 11:10-12:45, 19.03. 9:25 -12:45, 21.03. 13:05 - 13:50)

 

Odborné asistentky

PhDr. Renata Jamborová, PhD. (konzultačné hodiny: streda 13:00 - 15:00)

MSc. Mária Nemčíková, PhD. (konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 12:00)

Mgr. Katarína Slezáková, PhD. (konzultačné hodiny: pondelok 9.00 -11.00)

 

Tajomníčka katedry:

Mgr. Katarína Slezáková, PhD. - katarina.slezakova [at] truni.sk

 

Činnosti katedry