Skočiť na hlavný obsah

Zápis na štúdium

Zápis na štúdium

Na zápis je potrebné si priniesť:

Zápis do vyššieho ročníka môže byť zrealizovaný len za predpokladu úhrady prolongačnej známky.

V prípade, že sa študent nezapisuje osobne, je potrebné dodať úradne overené splnomocnenia pre zápis v zmysle čl.12 a  čl.13 Študijného poriadku TF TU.

 

Informácie pre študentov nastupujúcich po prerušení:

Informácie o prolongácii preukazu

Potrebné informácie súvisiace s prístupom do univerzitných informačných systémov

Elektronická pošta na Office 365 (od 30. 11. 2021)