Skočiť na hlavný obsah
Dekan
 
 
.
 
Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
 

 

Prodekan pre sociálnu starostlivosť o študentov
a vzdelávanie
 
 
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

 

 
Prodekan pre zahraničné a vonkajšie vzťahy,
stratégiu a rozvoj fakulty a styk s verejnosťou

 
 
prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

 

Prodekan pre vedu a výskum, edičnú a vydavateľskú činnosť, projektovú činnosť a legislatívnú činnosť

doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, PhD.


Tajomníčka fakulty
Ing. Ľubica Kollárová
 
 

 

Predseda akademického senátu a
Vedúci katedry kresťanskej filozofie

doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

 

Vedúca katedry biblických a historických vied
 
ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.

 

Vedúci katedry systematickej teológie

ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB, PhD.

 

 
 
Vedúci katedry pastorálnej teológie,
liturgiky a kánonického práva, zodpovedný za vnútorný systém kvality
Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D
 

 

Vedúci katedry náuky o rodine
Mgr. Martin Šarkan, PhD.
 
 

 

Riaditeľka fakultnej knižnice
Mgr. Iveta Zmeková
 

 

Vedúca študijného oddelenia

Martina Hodásová (sr. Benigna CJ)