Skočiť na hlavný obsah
Predseda odborovej komisie

prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th.

Tajomníčka odborovej komisie

prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.

Členovia odborovej komisie

prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.

prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

prof. Róbert Lapko, Th.D., PhD.

doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, PhD.