Skočiť na hlavný obsah

Programová rada a jej poslanie

Rokovací  poriadok Programovej rady TFTU

 

ZLOŽENIE SPOLOČNEJ PROGRAMOVEJ RADY TFTU
 

Predseda:
 

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. - garant
 

Pedagógovia príslušného študijného odboru:      
 

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D - tajomník

ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB, PhD.
 

Zástupcovia študentov príslušného študijného programu: 
 

Bc. Ján Štofka                                

Bc. Ing. Lukáš Hanúsek SVD
 

Zástupcovia zamestnávateľov:
 

Mgr. Pavol Kruták SVD

Mgr. Vladimír Olbert (František Xaverský) OFM