Skočiť na hlavný obsah

Zloženie Rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pre zabezpečovanie kvality

 

Predseda rady kvality:

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

 

Koordinátor rady kvality:

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D.

 

Členovia rady kvality:

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.

doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

Ing. Ľubica Kollárová

Mgr. Martin Šarkan, PhD.

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, PhD.

ThDr. Ing. Milan Urbančok SBD, PhD.

 

Zástupcovia študentov:

Matej Briš

Bc. Ing. Lukáš Hanúsek