Skočiť na hlavný obsah

Na zisťovanie spokojnosti zamestnancov s úrovňou riadenia, komunikáciou, materiálnym zabezpečením, finančným ohodnotením, motiváciou, možnosťou kariérneho postupu a uplatnením v rámci definovaných cieľov slúži anonymný dotazník spokojnosti zamestnancov, ktorý každoročne vypĺňajú tvoriví i administratívni zamestnanci univerzity. Jeho vyhodnotenie slúži ako nástroj kontroly riadenia pre jednotlivé úrovne vedenia.

 

Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov spokojnosti zamestnancov