Skočiť na hlavný obsah

Bc. stupeň

Counseling 

forma: denná, metóda vyučovania: kombinovaná, odbor: sociálna práca

Personálne zabezpečenie:

     Osoba zodpovedná za študijný program:

     Osoby zabezpečujúce profilové predmety:

Posudzovanie študijného programu:
Schvaľovanie študijného programu:

 

Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie / Basics of Christian Philosophy and Catholic Theology     

forma: denná, metóda vyučovania: prezenčná, odbor: teológia

Personálne zabezpečenie:

     Osoba zodpovedná za študijný program:

     Osoby zabezpečujúce profilové predmety:

Posudzovanie študijného programu:
Schvaľovanie študijného programu:

 

Mgr. stupeň

Katolícka teológia / Catholic Theology  

forma: denná, metóda vyučovania: prezenčná, odbor: teológia

Personálne zabezpečenie:

     Osoba zodpovedná za študijný program:

     Osoby zabezpečujúce profilové predmety:

Posudzovanie študijného programu:
Schvaľovanie študijného programu:

 

PhD. stupeň

Katolícka teológia / Catholic Theology (full-time study)

forma: denná, odbor: teológia

Personálne zabezpečenie:

     Osoba zodpovedná za študijný program:

     Osoby zabezpečujúce profilové predmety:

Posudzovanie študijného programu:
Schvaľovanie študijného programu:

 

Katolícka teológia / Catholic Theology (part-time study) 

forma: externá, odbor: teológia

Personálne zabezpečenie:

     Osoba zodpovedná za študijný program:

     Osoby zabezpečujúce profilové predmety:

Posudzovanie študijného programu:
Schvaľovanie študijného programu: